Vuur van de Heer

Opgelet voor oplichting op het Internet!

Op deze pagina:

Mijn eerste ervaring met oplichting op het internet

In oktober 2001 zette ik deze site op om aan de wereld te getuigen over de grootse zaken die God in mijn leven gedaan heeft. Nadien plaatste ik verwijzingen naar mijn site op enkele Afghaanse websites en op websites van andere landen om het getuigenis te kennen te geven.

Op donderdag 21 maart 2002 ontving ik een email, zogezegd vanwege ene Mevr. Magaji en vanuit Afghanistan. Er werd mij een schenking van $20 Miljoen aangeboden voor "mijn kerk" !

Dit zou mooi geweest zijn, maar het bleek om een oplichting te gaan. Om anderen te waarschuwen heb ik nu deze informatie in mijn site opgenomen.

Het was zogezegd een weduwe van 74 jaar, ziek met kanker, bekeerd tot Christus. Ze had nog slechts zes maand te leven. Ze koos "mijn kerk" uit na de website bezocht te hebben.

Op vrijdag 22 maart 2002 verzond ik een antwoord. Ik vertelde aan de persoon dat God haar zou kunnen genezen. En ik gaf contactinformatie en het nummer van een spaarrekening in een bank.

Maandag 25 maart 2002 toonde ik de email aan mr. Max Mejía, de man die de Internationale Vereniging van Volle Evangelie Zakenlieden naar El Salvador bracht. Na het gelezen te hebben zij hij "pinch me" (knijp me) aldus te kennen gevend dat de zaak moeilijk te geloven was.

Ik ontving geen antwoord en verzond een tweede bericht op dinsdag 26 maart 2002. Ik vertelde de persoon opnieuw dat God haar zou kunnen genezen. Ik vertelde bovendien dat ik het nieuws vernomen had over een aardbeving in Afghanistan en dat ik hoopte dat ze het goed stelde. Ik sloot mijn bericht af erom vragend dat ze mijn bericht zou beantwoorden.

Na de paasvakantie had ik nog steeds geen antwoord ontvangen. Ik verzond een derde bericht op dinsdag 2 april 2002. Ik vertelde dat mijn mailbox vol was geraakt. En dat indien ze mij antwoord gestuurd zou hebben, dat ze het mij opnieuw zou toesturen.

De dag daarop verzond ik een vierde bericht. Ik vroeg opnieuw dat ze mij zou antwoorden of haar antwoord opnieuw zou versturen. Ik vermeldde bovendien dat het een grote zegen zou zijn om voormelde schenking te ontvangen. En dat de noden groot waren.

Een paar uur later ontving ik een antwoord. In het bericht werd mij gevraagd op te bellen naar een advocaat in Nigeria. Maar ik had mijn telefoonrekening niet betaald en kon geen gesprekken maken van thuis.

Dus verzond ik een email bericht aan de zogezegde advokaat, met een kopij aan de zogezegde Mevr. Magaji. Opnieuw verzond ik mijn contactinformatie en het nummer van mijn spaarrekening in een bank.

Ik kreeg geen antwoord en zodus zond ik de dag nadien nog een bericht. Ik vertelde opnieuw dat ik niet kon opbellen. Ik vroeg dat zij mij zouden opbellen. En ik stelde het zogezegde christelijke zieke oudje voor haar getuigenis te publiceren terwille van het welzijn van haar volk.

Op deze hoogte in het spel was ik langs een kant aan het analizeren en aan het proberen uit te maken of de zaak echt was en ik was God aan het bevragen. Langs de andere kant was ik me aan het relacioneren met degene die me gecontacteerd had, was ik mijn hart aan het openen, in goed geloof aan het handelen en zijn instructies aan het opvolgen. En voorzeker hoopte ik dat de transactie die zoveel geld zou brengen zou geconcretizeerd worden.

Hoe god me attent maakte op de oplichting!

Diezelfde donderdag ging ik 's avonds naar een evenement van een chapter en ontmoette er broeder Ricardo Knight van Honduras die ons bezocht. Ik liet hem het eerste bericht lezen dat ik ontvangen had van de zogenaamde Mevr. Magaji.

Broeder Ricardo vertelde me toen iets dat enkele broeders uit Honduras een tijd voordien overkwam. Zij werden gecontacteerd door mensen uit Nigeria en reisden naar Afrika. Ginds werden zij ontvoerd en moesten een grote som geld betalen. Gelukkig kwamen zij levend uit dat avontuur.

De volgende dag, vrijdag 5 april 2002, was ik over dit alles aan het nadenken en ik bad erover en toen plaatste de Heilige Geest de volgende zin in mij:

"NIGERIA SCAM WARNING" (ATTENTIE OPLICHTING NIGERIA)

Ik zocht dit op in Yahoo en zag een ganse lijst van web sites over dit onderwerp. Ik vernam dat er een grote zaak van oplichtingen bestaat.

Maar ik had nog steeds geen antwoord gekregen. Ik dacht nog wat na en toen verzond ik een volgende bericht, waarin ik de oplichters confronteerde met de waarheid en hun ook opriep om zich te bekeren en zich met God te verzoenen.

Hoe god me bevestigde dat het over een oplichting ging!

Zaterdag 6 april 2002 vroeg ik de Heer in gebed dat Hij me zou tonen wat ik nu moest denken van dit alles, dat Hij me zou antwoorden met dromen, visioenen of tekens.

In de namiddag ging ik naar een plaats waar ik zeer uitzonderlijk naartoe ga sinds ik gelover in Christus geworden ben: een cinema.

Mijn echtgenote zou naar E.T. gaan kijken met onze twee dochters. Ik zou buiten blijven om op onze bijna 7 maand oude baby te passen.

Toen mijn echtgenote aan het betalen was, keek ik naar boven en zag de titels van de filmen.

Tot mijn grote verbazing was er een titel die zei:

"DE GROTE OPLICHTING".

Wat voor bevestiging!

Websites over oplichting op het internet

Oplichtingsemails die ik ontving doorheen de jaren

Dat God je zegene en beware.
In naam van de Heer Jezus Christus.
Help me alsjeblieft het woord te verspreiden over mijn getuigenis en mijn website. Als je een website hebt of een electronische of gedrukte publicatie, overweeg dan een link naar deze site te plaatsen of een gedeelte van de inhoud over te nemen.
Als je geholpen bent door de inhoud van deze pagina of als je gewoon je waardering wil tonen, of als je mijn familie en persoonlijke ministeriële inspanningen wenst te steunen, zend me dan a.u.b. een schenking van om het even welk bedrag via Paypal.
5 25 125 250 500 1,250 5,000
Credits:   ChristArt   Font Awesome Orange Butterfly Image © Tratong dreamstime & Stock Free Images
Copyright © 2001-2024 Bart De Wolf.
U mag de inhoud van deze site kopiëren, verspreiden en doorgeven, mits vermelding van of plaatsing van link naar "www.VuurVanDeHeer.org" of "www.bart-de-wolf.com".
Overname van de inhoud moet gebeuren zonder commerciële doeleinden.
U mag de overgenomen inhoud niet wijzigen, transformeren, of bewerken.
Andere voorwaarden vermeld in de CC BY-NC-ND 3.0 Licentie van Creative Commons zijn van toepassing.
Ik heb ONWANKELBAAR vertrouwen in u, Heer. (Psalmen 26:1)