Vuur van de Heer

Gezant van de Heer Jezus Christus en Getuige van de God van Israel

Ik positioneer me als een gezant van de Heer Jezus Christus op basis van het volgende vers uit het Nieuwe Testament:

We treden dus op als gezanten van Christus.
Het is God zelf die door ons een oproep doet.
Voor Christus smeken wij u: laat u met God verzoenen.
(2 Korinthiërs 5:20 GNB)

Natuurlijk zie ik mijzelf niet als "de" gezant van de Heer Jezus Christus, alsof ik de enige zou zijn. Ik ben slechts een van de velen, maar ik ben een gezant van Hem.

Vanuit die positie smeek ik je met aandrang: verzoen je nu met God.

Ik positioneer me als een getuige van de God van Israel op basis van de volgende verzen uit het Nieuwe Testament:

Maar wanneer de heilige Geest over jullie komt, zul je kracht krijgen,
en jullie zullen getuigenis van mij afleggen in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria,
ja, tot in de verste delen van de wereld.
(Handelingen 1:8 GNB)
Hij vervolgde: 'De God van onze voorvaderen heeft jou uitgekozen om zijn wil te leren kennen, de Rechtvaardige te zien en zijn stem te horen.
Want je moet voor hem getuigen tegenover alle mensen, je moet getuigen van wat je gezien en gehoord hebt.
Wat aarzel je nog? Kom, laat je dopen en je zonden afwassen onder aanroepen van zijn naam.'
(Handelingen 22:14-16 GNB)

Ik was verloren in deze wereld, maar Jezus heeft mij gered. Ik heb sindsdien veel gezien en gehoord waardoor ik tot een rotsvast geloof ben gekomen en een getuige van de God van Israel werd.

Vanuit deze positie nodig ik je vriendelijk uit mijn getuigenis te lezen.

Dat God je zegene en beware.
In naam van de Heer Jezus Christus.
Help me alsjeblieft het woord te verspreiden over mijn getuigenis en mijn website. Als je een website hebt of een electronische of gedrukte publicatie, overweeg dan een link naar deze site te plaatsen of een gedeelte van de inhoud over te nemen.
Als je geholpen bent door de inhoud van deze pagina of als je gewoon je waardering wil tonen, of als je mijn familie en persoonlijke ministeriële inspanningen wenst te steunen, zend me dan a.u.b. een schenking van om het even welk bedrag via Paypal.
5 25 125 250 500 1,250 5,000
Credits:   ChristArt   Font Awesome Orange Butterfly Image © Tratong dreamstime & Stock Free Images
Copyright © 2001-2024 Bart De Wolf.
U mag de inhoud van deze site kopiëren, verspreiden en doorgeven, mits vermelding van of plaatsing van link naar "www.VuurVanDeHeer.org" of "www.bart-de-wolf.com".
Overname van de inhoud moet gebeuren zonder commerciële doeleinden.
U mag de overgenomen inhoud niet wijzigen, transformeren, of bewerken.
Andere voorwaarden vermeld in de CC BY-NC-ND 3.0 Licentie van Creative Commons zijn van toepassing.
Ik heb ONWANKELBAAR vertrouwen in u, Heer. (Psalmen 26:1)