Vuur van de Heer

Bedieningsinformatie

Deze website is een vrucht van het werk van de God van Israel en de Heer Jezus Christus in mijn leven.

Mijn roeping

De Heer Jezus reikte naar mij uit in 1997 toen ik in El Salvador woonde. Hij deed dit door middel van het getuigenis van een man in een evenement van de Full Gospel Business Men's Fellowship International.

Ik haalde je terug
van het eind van de wereld,
ik riep je van de uithoeken van de aarde.
Ik zei: Je bent mijn dienaar,
jou heb ik uitgekozen,
nooit heb ik je afgewezen.
(Jesaja 41:9 GNB)

Mijn missie: getuigen tot de uithoeken van de aarde!

In 1998 ging ik naar een seminarie van de Fellowship. Ik werd opgeleid om naar mensen uit te reiken door mijn getuigenis te delen. Ik kwam uit dit seminarie met een brandend verlangen om mijn getuigenis te delen.

Maar wanneer de heilige Geest over jullie komt, zul je kracht krijgen,
en jullie zullen getuigenis van mij afleggen in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria,
ja, tot in de verste delen van de wereld.
(Handelingen 1:8 GNB)
Dat God je zegene en beware.
In naam van de Heer Jezus Christus.
Help me alsjeblieft het woord te verspreiden over mijn getuigenis en mijn website. Als je een website hebt of een electronische of gedrukte publicatie, overweeg dan een link naar deze site te plaatsen of een gedeelte van de inhoud over te nemen.
Als je geholpen bent door de inhoud van deze pagina of als je gewoon je waardering wil tonen, of als je mijn familie en persoonlijke ministeriële inspanningen wenst te steunen, zend me dan a.u.b. een schenking van om het even welk bedrag via Paypal.
5 25 125 250 500 1,250 5,000
Credits:   ChristArt   Font Awesome Orange Butterfly Image © Tratong dreamstime & Stock Free Images
Copyright © 2001-2024 Bart De Wolf.
U mag de inhoud van deze site kopiëren, verspreiden en doorgeven, mits vermelding van of plaatsing van link naar "www.VuurVanDeHeer.org" of "www.bart-de-wolf.com".
Overname van de inhoud moet gebeuren zonder commerciële doeleinden.
U mag de overgenomen inhoud niet wijzigen, transformeren, of bewerken.
Andere voorwaarden vermeld in de CC BY-NC-ND 3.0 Licentie van Creative Commons zijn van toepassing.
Ik heb ONWANKELBAAR vertrouwen in u, Heer. (Psalmen 26:1)