Vuur van de Heer

Ontvang het 666 merkteken niet

Hallo, was je al op de hoogte van het volgende?

De VeriChip voor implantatie in mensen verkreeg goedkeuring van het United States FDA in 2004 en werd geproduceerd en op de markt gebracht tot 2010.

VeriChip : een geïmplanteerd apparaat gebruikt voor identificatie door een derde.

VeriChip was een in mensen implanteerbare microchip. Deze werd op de markt gebracht door PositiveID, een dochtermaatschappij van Applied Digital Solutions. Het ontving goedkeuring van het United States FDA in 2004. De productie en verkoop werden gestopt in 2010. Ongeveer twee keer de lengte van een geldstuk van 10 cent, wordt het apparaat typisch geïmplanteerd tussen de schouder en de elleboog van de rechterarm van een persoon. Eenmaal gescand aan de juiste frekwentie, antwoordt de VeriChip met een uniek getal van 16 cijfers dat dan gelinkt zou kunnen worden met informatie die over de gebruiker wordt bijgehouden in een database voor identiteitsverificatie, toegang tot medische gegevens en andere gebruiken. De inplantingsprocedure wordt uitgevoerd onder lokale anesthesie in een dokterspraktijk.
Van Wikipedia

Een patent voor een streepjescode of een ontwerp getatoeëerd op een individu werd door het US Patent & Trademark Office toegekend op 2 maart 1999.

US Patent 5,878,155 : Methode om de menselijke identiteit tijdens elektronische verkooptransacties te verifiëren.

Toegekend door het US Patent & Trademark Office op 2 maart 1999.
Samenvatting: Een methode wordt voorgesteld voor het vergemakkelijken van verkooptransacties door elektronische media. Een streepjescode of een ontwerp wordt getatoeëerd op een individu. Alvorens de verkooptransactie kan worden voltooid, wordt de tatoeage afgetast met een scanner. De kenmerken over de afgetaste tatoeage worden vergeleken met kenmerken over andere tatoeages die op een computergegevensbestand worden opgeslagen om de identiteit van de koper te verifiëren. Zodra geverifiëerd, kan de verkoper gemachtigd worden om de de elektronische bankrekening van de koper te debiteren om de transactie te voltooien. De elektronische bankrekening van de verkoper kan zo ook worden bijgewerkt.

Een patent voor een microchip voor implantatie in mensen werd door het US Patent & Trademark Office toegekend op 13 mei 1997.

US Patent 5,629,678 : Persoonlijk volg- en terugvindsysteem.

Toegekend door het US Patent & Trademark Office op 13 mei 1997.
Samenvatting: Het apparaat om mensen te volgen en terug te vinden gebruikt een inplantbare zendontvanger met een ingebouwde energievoorziening en aandrijvingssysteem dat de eenheid toestaat om ingeplant te worden en jarenlang functioneel te blijven zonder onderhoud. De ingeplante overbrenger kan met afstandsbediening worden aangedreven, of door de persoon die hem ingeplant kreeg. De energie voor de afstandsbediening wordt elektromechanisch geproduceerd door de beweging van lichaamsspieren. Het apparaat is klein genoeg om in een kind te worden ingeplant, wat gebruik als bescherming tegen ontvoering vergemakkelijkt, en heeft een transmissiewaaier die het ook het geschikt maakt voor sportieve activiteiten in de wildernis. Een nieuwe biologische controlefunctie maakt dat het apparaat ook kan gebruikt worden om dringende medische berichten te verschaffen in het geval van hartaanval of een gelijkaardige medische noodsituatie. Een nieuwe gevoels-feedback functie staat de persoon bij wie het is ingeplant toe om het apparaat met zekerheid te controleren en aan te zetten.

Wees ervan overtuigd dat in een niet zo veraf gelegen toekomst gelijkaardige technologie door regeringen wereldwijd zal aangenomen worden als een nieuwe verplichte vorm van identificatie voor alle mensen.

Dergelijk scenario is voorspeld in de Bijbel in het boek Openbaring:

Het dwong alle mensen, kleinen en groten, rijken en armen, vrijen en slaven, op hun rechterhand of op hun voorhoofd een merkteken te dragen. Zo kon iemand alleen iets kopen of verkopen als hij dat merkteken droeg, dat wil zeggen: de naam van het beest of het getal dat het symbool van die naam is. En nu is wijsheid geboden: wie inzicht heeft, laat hij het geheim van het getal van het beest ontraadselen; met het getal is namelijk een mens bedoeld en het getal is 666.
(Openbaring 13:16-18)

Hoofdstuk 13 van Openbaring spreekt ook over een draak en twee beesten, die God lasteren en oorlog voeren tegen de heiligen. Alle mensen zullen het beeld van het eerste beest moeten aanbidden. Wie dit weigert zal gedood worden.

Dan volgt er in hoofdstuk 14 een sterke waarschuwing tegen de aanbidding van het beest en het ontvangen van het merkteken:

En een andere, een derde engel, volgde. Die riep luid: "Wie het beest aanbidt en op zijn voorhoofd of op zijn hand het merkteken krijgt, zal de wijn van Gods toorn drinken, een wijn die onvermengd is uitgegoten in de beker van zijn wraak! Onder de ogen van de heilige engelen en van het Lam zal hij gepijnigd worden in vuur en zwavel. De rook van hun kwelling zal altijd opstijgen, in alle eeuwigheid. Want zij die het beest en zijn beeld aanbidden, krijgen geen rust, overdag niet en ’s nachts niet. Niemand die het merkteken van zijn naam draagt."
(Openbaring 14:9-11)

Beste vriend, nu goedkope massa produceerbare technologie beschikbaar is geworden lijkt het dat de invoering van het 666 merkteken echt dichtbij komt!

Merk a.u.b. op dat om het even welke verwijderbare identificatie- of betaalmethode nog niet het merkteken is. Je kan dus veilig het gebruik van identiteits- en kredietkaarten, betalingen via GSM, enzovoort, aanvaarden.

Het echte 666 merkteken zal afgedrukt op of geïmplanteerd worden in de rechterhand of het voorhoofd. Het zal een merkteken zijn dat niet gemakkelijk kan verwijderd worden, zoals een tatoeäge geplaatst met zichtbare of onzichtbare inkt, of een onderhuids geïnjecteerde microchip.

Wanneer je wordt uitgenodigd of verplicht om zo een onverwijderbaar merkteken te ontvangen denk dan twee keer na! Ontvang het 666 merkteken niet! Herinner je dat wie het beest aanbidt en zijn merkteken ontvangt Gods toorn zal ondergaan en voor eeuwig en altijd gekweld zal worden.

Enkel de Heer Jezus kan je redden van het komende oordeel.
Geloof in Hem en je zal het eeuwige leven ontvangen.
Verzoen je nu met God.

Wie oren heeft om te horen, die hore, zei Jezus.

Je kan veel meer informatie over 666 vinden op het Internet. Zoek op "666" of "het merkteken van het beest" op Google of op je favoriete zoekmachine.

Dat God je zegene en beware.
In naam van de Heer Jezus Christus.
Help me alsjeblieft het woord te verspreiden over mijn getuigenis en mijn website. Als je een website hebt of een electronische of gedrukte publicatie, overweeg dan een link naar deze site te plaatsen of een gedeelte van de inhoud over te nemen.
Als je geholpen bent door de inhoud van deze pagina of als je gewoon je waardering wil tonen, of als je mijn familie en persoonlijke ministeriële inspanningen wenst te steunen, zend me dan a.u.b. een schenking van om het even welk bedrag via Paypal.
5 25 125 250 500 1,250 5,000
Credits:   ChristArt   Font Awesome Orange Butterfly Image © Tratong dreamstime & Stock Free Images
Copyright © 2001-2024 Bart De Wolf.
U mag de inhoud van deze site kopiëren, verspreiden en doorgeven, mits vermelding van of plaatsing van link naar "www.VuurVanDeHeer.org" of "www.bart-de-wolf.com".
Overname van de inhoud moet gebeuren zonder commerciële doeleinden.
U mag de overgenomen inhoud niet wijzigen, transformeren, of bewerken.
Andere voorwaarden vermeld in de CC BY-NC-ND 3.0 Licentie van Creative Commons zijn van toepassing.
Ik heb ONWANKELBAAR vertrouwen in u, Heer. (Psalmen 26:1)